Skip to main content

Algemene voorwaarden

Update

Laatst bijgewerkt op 20/11/23

  1. Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen de klant en Kurt’s Car Detailing BV, handelend onder de naam Zvizzer Belgium, hierna te noemen “Zvizzer Belgium.”

1.2. Door het plaatsen van een bestelling geeft de klant te kennen deze algemene voorwaarden te accepteren en hiermee akkoord te gaan.

  1. Identiteit van de Ondernemer

2.1. Zvizzer Belgium is een handelsnaam van Kurt’s Car Detailing BV, gevestigd te Molenbergstraat 45, 2230 Herselt, België.

2.2. Btw-nummer: BE0802.415.672

  1. Aanbiedingen en Overeenkomsten

3.1. Alle aanbiedingen op de webshop van Zvizzer Belgium zijn vrijblijvend en kunnen worden gewijzigd.

3.2. Een overeenkomst komt tot stand wanneer een bestelling door de klant via de webshop is geplaatst en Zvizzer Belgium de bestelling heeft bevestigd.

3.3. Zvizzer Belgium behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

  1. Producten en Prijzen

4.1. De producten op de webshop van Zvizzer Belgium worden duidelijk en waarheidsgetrouw weergegeven, inclusief prijsinformatie.

4.2. De vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief eventuele verzendkosten.

4.3. Zvizzer Belgium behoudt zich het recht voor om prijzen op elk moment te wijzigen, waarbij de prijs op het moment van bestelling van toepassing is.

  1. Bestelling en Betaling

5.1. Bestellingen kunnen worden geplaatst via de webshop. De klant dient accurate en volledige informatie te verstrekken.

5.2. Betaling kan worden gedaan via de beschikbare betaalmethoden op de webshop, zoals creditcard, PayPal of bankoverschrijving.

  1. Levering en Verzendkosten

6.1. Zvizzer Belgium streeft ernaar bestellingen binnen de aangegeven termijnen te leveren. Indien dit wegens onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld stockbreuk, ziekte, problemen met ons voertuig, problemen met de levering door derde niet tijdig kan geleverd worden kan ZviZZer Belgium niet aansprakelijk gesteld worden en kan de koper hiervoor geen schadevergoeding opeisen.

Verzendkosten worden tijdens het bestelproces duidelijk vermeld.

6.2. De klant is verantwoordelijk voor alle belastingen en douanerechten die van toepassing zijn op leveringen buiten België.

  1. Herroepingsrecht

7.1. De klant heeft het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van de producten de overeenkomst te ontbinden. Dit recht kan worden uitgeoefend conform de bepalingen in het herroepingsbeleid van Zvizzer Belgium.

  1. Klachten en Garantie

8.1. Eventuele klachten over producten of diensten dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontdekking, schriftelijk aan Zvizzer Belgium te worden gemeld.

8.2. Zvizzer Belgium staat in voor de conformiteit van de geleverde producten met de overeenkomst en biedt de wettelijke garanties.

  1. Privacy en Gegevensbescherming

9.1. De persoonlijke gegevens van de klant worden verwerkt conform het privacybeleid van Zvizzer Belgium, zoals beschikbaar op de webshop.

  1. Toepasselijk Recht en Geschillen

10.1. Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten tussen de klant en Zvizzer Belgium is het Belgisch recht van toepassing.

10.2. Geschillen worden, indien niet in onderling overleg opgelost, voorgelegd aan de bevoegde Belgische rechtbanken.

Zvizzer Belgium behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Klanten worden geadviseerd de voorwaarden regelmatig te raadplegen.